Hvorfor virker økonomi så kedeligt, farligt og svært?

Hvorfor virker økonomi så kedelig, farlig og svært?

Økonomi berør en så stor del af vores liv, og alligevel er de fleste af os så bange for det. Man er bange for alle de svære ord, og måske bange for at man, på en uansvarlig måde, skal smide væk sine penge hvis man gør noget selv, og ikke overdrager det hele til eksperterne. Her tror jeg at den information, som enlig er til for at hjælpe, i stedet kommer til at vælte os. Og når det kommer til investeringer tror jeg virkelig att det “vælter”. Hvad er kurtage? Hvad er ÅOP? Benchmark? Hvad er en investeringsforening? Hvad er afkast? Udbytte? Selvfølgelig overdrager man det hele til eksperten med tanken “jeg kan umuligt selv håndtere dette svære med alle mine penge“.

Når man lader som om man har helt styr på hvad bankrådgiveren siger.

Jeg vidste selv ikke hvad kurtage var for noget, eller hvad udbytte var for noget. End mindre vidste jeg hvordan jeg skulle tænke med investeringeforeninger eller at jeg faktisk selv kunne investere mine penge. Det er interessant at den måde som man kommunikerer økonomi på kan påvirke så meget. Så meget at vi “almindelige” mennesker fx ikke tror vi er kloge nok at sammenligne to investeringsforeninger som ejer de samme aktier men har forskellige omkostninger.. (Men det er vi, og det er ikke så svært! Læs hvordan du kommer i gang HER)

”Hvad gør samfundet og andre aktører for at lette vores muligheder at fortolke og agere på finansiel information?”. Mange tror at mere information gør os mere bevidste, og at mere information kan hjælpe os at forandre vores adfærd. Men forskning mener at, for at vi mennesker skal forandre adfærd når det kommer til vores økonomi, er vi nødt til at følelsesmæssigt ankre os til, altså når vi konkret kan fornæmme, de konsekvenser som kan komme som resultat af vores adfærd i forskellige økonomiske situationer. Eksempel er “jeg vill ikke bo i den samme lille lejlighed når jeg er 70 år”, “jeg vil gerne arbejde 80% når jeg er 40 år” eller “jeg vil kunne købe den der bil om 2 år”. (Altså både negative og positive konsekvenser kan hjælpe med at motivere.)

Hvordan forandrer jeg mit økonomiske adfærd?

Selvfølgelig er det godt at lære de “økonomiske udtryk og begreber”, og det kommer med tiden, men det vigtigste for at man, som grøn indenfor investeringer og økonomi generelt, er at man forstår hvad det konkret betyder at forandre sin økonomiske adfærd. Har man en mere eller mindre usund indstilling til penge, fx man tænker ikke på sin pension, sin langsigtede opsparing eller har gæld til en veninde, så kommer det til sidst en konsekvens. Samme ting om der måske findes et forsikringsselskab som koster mindre, en det man bruger nu. Måske kommer du at have mindre penge at bo og leve for, når du sidder der, 70 år gammel, du misser måske de der 1000 kr ekstra per år som du kunne spare på at bytte forsikringsselskaber, eller så bliver relationen til veninden ødelagt. Det er tanker om disse typer af konsekvenser som kan få os til at agere.

Så hvordan forankrer man så dette følsesmæssig for at komme videre? Et tip kunne være at tænke på den situation som opstår om man ikke skulle tage fat i det. Hvor vil du være når du er 70 år? MÅske vil du have et hus, eller ha mulighed at rejse mere? Hvad skulle du gjort med de ekstra 1000 kr per år? Måske spare op til en rejse, eller købe den der lidt for dyre sofa? Og hvordan hade livet været uden den der veninde. Kort sagt, lær dit fremtide jeg at kende!

Selv har jeg som mål at i fremtiden have en økonomisk tryghed, udover min pension, som giver mig mulighed for at fx rejse.



”Følelsen når man har kontrol er så fantastisk!”

Denne følelse snakker jeg om hele tiden, og jeg kommer at blive ved med at snakke økonomi og investeringer med alle jeg kender og møder. Fordi jeg var virkelig der, jeg syntes virkelig det var kedeligt, og at alt med økonomi virkede så svært. Jeg kunne ikke få mig til at begynde at tænke på det, og vidste ikke endnu hvor jeg skulle starte. Idag er jeg overbevist om at det er muligt, fordi idag er jeg tryg med min økonomi, og de økonomiske valg jeg taget. Jag brænder för at få flere at komme till densamme (højest individuelle) følelse af økonomiske kontrol. Om jeg kan, kan du.

_______________

_______________

 

Øvelse

En øvelse i at motivere sig selv til at komme i gang med sine investeringer / sin opsparing! 🙂

Find de tankemønstre som du behøver for blive følsesmæssig ankret med din økonomi. Hvilke mål og drømme har du? Hvordan kommer du derhenne, og hvad påkræves fra dig?

 

  1. Sæt dig ned, og find tre st papir. Skriv ned dine mål, kortsigtede som langsigtede, på det førsta papir. Eksempel kan væra ”hvor vil du væra om 10, 20, 30 år?”, og hvilken økonomi behøver du for at nå detta mål. Placere papiret foran dig.
  2. Find et nyt styk papir og definiere de problemer/forhindringer som findes i din økonomi som stopper dig fra at nå disse mål? Har du måske gæld? Har du udskudt at begynde med dine langsigtede investeringer, eller har du en dyr uvane du gerne vil blive af med? Skriv dette ned og placere papiret vid siden af det andre.
  3. Den næsteopgave er at fundere over hvordan du kan løse disse problemer for at kunne nå dine mål. Det kan være alt fra at “starte en langsigtet opsparing” til at “slutte at røge” og “rense ud gammelt tøj man kan sælge”. Placere dette papir mellem de andre to paiprer du har foran dig. Dette er din bro, som du skal bruge for at nå dine mål.

 

Et tip er at spare papiret hvor du skrevet dine mål ned, og placere det på væggen der hjemme. Alternativt hænge op noget andet som kan symbolisere dine mål. Er det en rejse, find et billede på destinationen! Er det et hus, hæng et billede op på dit drømmehus! På denne måde bliver du hele tiden mindet om dine mål, hvilket giver dig en positiv fornemmelse og inspirationen at fortsætte! 🙂

Og husk, at du lige nu er inde på en blog om investeringer og økonomi er er gigantiskt skridt i den rette retning. 🙂

 

 

Links