Hvordan investerer hr. og fru Danmark?

Så har jeg gennemgået statistik vedrørende de “Finansielle formuekomponenter i alt” blandt Danmarks indbyggere. Kort sagt skal kvinder i gang med at investere noget mere!

 

Hvordan ser det ud i pengeinstitutter

I gennemsnit har en dansker ca 100 000 kr i pengeinstitutter. Mænd har lidt flere penge i pengeinstitutter end kvinder, og deres totale formue er også generelt højere (Kilde: Danmarks Statistik).
Nå, 100 000 kr på banken. Til 0% rente. Find så ud af om du virkelig behøver de der 100 000 i buffer, eller om en del af de penge skal ud og arbejde for dig!

Hvis teksten er svær at se i denne og nedenstående figurer, så kan du trykke på billedet. Blå søjle = mænd, grønne søjle = kvinder. Forskellige aldergrupper –> ældre mod højere side. Det totale “i alt” ser man længst til venstre.

Totale finansielle formuekomponenter – Mænd / Kvinder

I “totale finansielle formuekomponenter” inkluderes flere elementer, fx aktier, obligationer og investeringsforeninger. Det er meget tydeligt at mænd generelt investerer i højere grad end kvinder. Af alle aktionærer er kun 37% kvinder.

Aktier

Investeringsforeninger

Obligationer

Kvinder er generelt bedre til at investere i investeringsforeninger, end de er til at investere i rene aktier og obligationer. Men kvinder halter stadig langt efter mændene generelt set, og de er nød til at forandre noget i deres opsparings-strategi hvis de skal sikre sig et lige så højt afkast som mændene i det lange løb. Kom nu kvinder! 🙂

Det ville være interessant at se hvor mange dansker der totalt set investerer. Dette datasæt illustrerer kun hvor meget i gennemsnit mænd/kvinder har af aktier, obligationer osv. Til sammenligning kan jeg fortælle at i Sverige er det totalt 16% mænd og 11% kvinder som investerer.

Links

  • Danmarks Statistik (De skriver også: “I tabellen er værdien af formue- og gældsposter tilskrevet den person, der har det formelle ejerskab i forhold til skattemyndigheder mv. I parfamilier kan det reelt være mere eller mindre tilfældigt, om en bestemt post er tillagt den ene eller den anden person eller begge med fx halvdelen til hver. For poster tilhørende børn er det reelt myndighedsindehaveren, der har hel eller delvis råderet over beløbet.”)