Det danske C20-indeks –> C25 i december 2017

Copenhagen 20 bliver Copenhagen 25

Når man investerer taler man meget om det danske indeks, og også nogle gange om “benchmark“. Det danske indeks C20 (OMXC20, eller Copenhagen 20), er idag det danske indeks. Dette kommer at blive større nu i december, hvor indekset i stedet kommer til at indeholde 25 virksomheder.  Hvad betyder dette?

  • Det nye indeks kommer at afspejle det danske marked bedre.
  • Vi som privatinvestorer får et mere repræsentativt og bredere indeks – et bedre balance, og mindre “medico-tungt” indeks.
  • Det betyder enlig ikke så meget for os privatinvestorer i praksis – men investeringsforeningerne som tracker det danske indeks bliver så nødt til at ændre lidt i sin portefølge.

Hvordan udvælges det nye C25?

Samme som med C20, men antallet vil være anderledes.

  1. De 35 største selskaber (handelsbar markedsværdi – free-float-justeret market cap)) vælges.
  2. Fra disse 35 identificeres de 25 aktier som de seneste 6 måneder har haft den største omsætning.

Hvordan investerer man i det danske indeks?

Det findes mange forskellige måder, og nogle har allerede 25 virksomheder 🙂 . Eksempel på produkter:

Jeg vil i et andet indlæg skrive om hvordan det historiske afkast ser ud for det danske indeks.

——

Hvad er indeks/bechmark og hvorfor er de godt at kende til?

Et indeks er en samling af aktier, det kunne være for et land eller for en type af virksomheder indenfor en specifik bransche – AI & robotics, vand, udbytte eller andet. 

Benchmark bruges ofte som en standard som aktier, eller investeringsforeninger, sammenlignes med. Det er indeks som bruges som benchmark, f eks OMXC20, for en aktiv investeringsforening som investerer i danske aktier. Man ska dog huske på, at investeringsforeninger skal have det korrekte benchmark. En investeringsforening skal sammenlignes med et passende benchmark, som ligner porteføljens sammensætning i forhold til f eks fordeling mellem obligationer og aktier. Man skal ikke sammenligne en investeringsforening med 100% aktier med et benchmark som indeholder en del obligationer – så fremstår altid investeringsforeningens afkast som bedre. De fleste investeringsforeninger prøver at slå benchmark, mens andre prøver at følge det. En ETF følger et indeks til meget billige omkostninger.

 

Links